Live flightinfo

Hier vindt je een kaart met de vliegtuigen die ik op vang met mijn ADS-B installatie.
Niet elk vliegtuig is te volgen! Het is een grafische weergave van DUMP1090.
Zelf ook een opzetten?  PiAware Build Tutorial

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
562